شرکت اتک سنسور ترکیه

No image set

شرکت اتک سنسور ترکیه در شهر استانبول ترکیه واقع است و محصولات اندازه و کنترل تولید می نماید محصولات این شرکت در ایران توسط اتوماسیون پویا عرضه وگارانتی میگردد محصولات این شرکت به بسیاری از شرکتهای اروپایی صادر میگردد